TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan ilk 6 maddesi kabul edildi.ANKARA (İGFA) -  Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, teklifle eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.

AK Parti, öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarını düzenleyen kanun teklifinin 5. maddesi üzerine bir önerge verdi.

Kabul edilen önergeye göre, öğretmenlerin, öğrencilerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş erdemli insanlar olarak yetiştireceği belirtildi.

Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alacak ve kişilik haklarına saygı gösterecek, öğrencilerin, eğitim öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çaba gösterecek.

Öğretmenler, derse girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevli olacak.

Öğretmenler, mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek.

Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre, ayrıca yöneticilerin de ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar, okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise teklife ilişkin, "Öğretmen yalvarmaz, boyun eğmez, el açmaz. Öğretmen ders verir. Fikri ve vicdanı hür hiçbir öğretmen bu kanun teklifini benimsemiyor ve istemiyor. Teklif, 1 milyonun üzerindeki, kamu kurumlarında, devlet okullarında görev yapan hiçbir öğretmenimiz ve sendikalar bu kanun tasarısını beğenmiyor ve istemiyor, çünkü hiçbirinin derdine derman olmuyor. Bu kanunu kim istiyor? Kimin faydasına? Milli eğitimin topyekun sorunlarını çözdük de bu mu kaldı? Bu kanunun bir amacı öğretmen akademisi ile ilgili dayatmadır. Öğretmenleri daha fazla zapturapt altına almak için hazırlanmış bir kanundur." değerlendirmesinde bulundu.

İpsala’da motosiklet hırsızları yakalandı İpsala’da motosiklet hırsızları yakalandı

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Büyük bütçeli bakanlıklarda, ulaştırma, enerji, sağlık bakanlıklarında kesintisiz ve uzun süreli bakanlar varken Milli Eğitim Bakanlığında niye bir bakanın toplam bakanlık süresi 2,2 yıl? Kültür Bakanlığında niye bir bakanın toplam bakanlık süresi 2,4 yıl?" sorularını dile getirdi.

TELEFONLA GÖRÜNTÜ ALAN MİLLETVEKİLLERİNE UYARI

Genel kurulda, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın yoklama işlemi sırasında AK Parti milletvekillerini cep telefonu ile görüntülemesi üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder uyarıda bulundu. Önder, meşru olanın monitörle içeriye verilen görüntüler olduğunu belirterek, "Her vekil, kürsüdeki hatibi ya da Başkanlık Divanı konuşurken onu çekebilir. Onun dışında bir vekili ya da grubu onların rızası olmadan çekmek doğru bir yaklaşım değildir." sözlerini sarf etti.

TBMM Başkanvekili Önder, teklifin 6. maddesinin kabul edilmesi sonrasında birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Önder, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: igf